Sprekersevent072


SprekersEvent072 is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

We willen graag alle deelnemers bedanken voor de aanwezigheid en zien jullie graag terug bij een volgende Sprekersevent.


Programma

Rotaract Club Alkmaar organiseert het Sprekersevent072, waarbij twee inspirerende sprekers u meenemen in de actuele klimaatverstoring in de regio Alkmaar.

Het event wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waarbij u kennis kunt uitwisselen met andere ondernemers en geïnteresseerden uit de regio.

Inhoud

De zomer van 2018 laat ons zien wat de impact is van de verstoring van het klimaat. We verbreken record na record op een zorgwekkend tempo. Hitte, droogte en wateroverlast komt steeds vaker en in steeds extremere vormen voor.

Wat is de stand van zaken en wat staat de regio Alkmaar te wachten? En wat kunnen we zelf doen om bij te dragen aan een duurzame toekomst?

Locatie
De TelefoonCentrale
Koelmalaan 350
1812 PS ALKMAAR

Datum & tijd
Woensdag 31 oktober 2018
19:00 uur

Deelnametarief
€ 15,00


Spreker 1:

Jan Wijn
Klimaatambassadeur Noorderkwartier bij HHNK

Jan Wijn zal met zijn presentatie "Klimaatadaptatie in Noorderkwartier, een opgave waar iedereen mee te maken krijgt” de gevolgen van klimaat veranderingen laten zien van mondiaal naar de regio. Jan Wijn zal de volgende drie onderwerpen bespreken: Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Drie onderwerpen waarmee we afgelopen zomer allemaal mee te maken hebben gehad!

Jan Wijn werkt als klimaatambassadeur binnen het hoogheemraadschap met een netwerk van betrokkenen op het gebied van Klimaatadaptatie. Doel is om bewustwording te vergroten bij alle gemeenten, bedrijven en burgers. Zijn doel is om dit jaar op regioniveau partijen bij elkaar te brengen en zogenaamde Klimaatstresstesten uit te voeren. In de toekomst wil hij een brede maatschappelijk discussie met elkaar aan gaan om de ambitie te bepalen hoe klimaatbestendig we uiteindelijk willen zijn. Met het uiteindelijke doel om in 2020 uitvoeringsplannen met elkaar vast te stellen. De grote uitdaging is om de politiek goed mee te nemen, maar zeker ook om bedrijfsleven en burgers er van te doordringen dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt. We kunnen niet langer naar elkaar wijzen om wat te doen, we moeten het nu echt samen oppakken.


Spreker 2:

dr. ir. Floris Boogaard
Climate adaption lector, consultant, researcher bij Hanze Hogeschool Groningen

Floris Boogaard zal met zijn presentatie "Klimaatadaptatie van Zuid Afrika tot Noord Holland" interactief creatieve voorbeelden van klimaatadaptatie laten zien in Noord Holland en de rest van de wereld met www.climatescan.nl. We gaan samen bepalen wat de uitdagingen zijn en wat we samen met diverse partijen kunnen bereiken. Een reis door de wereld van klimaatadaptatie met praktijkvoorbeelden voor je eigen omgeving.

Floris Boogaard heeft als senior adviseur/projectleiderpromovendus/lector ruime ervaring op het gebied van (inter-)nationaal waterbeheer en klimaatadaptatie. Hij adviseert gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars over duurzame watersystemen en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring ervan. Floris is gepromoveerd bij TUDelft met ‘Sustainable urban drainage’ en zijn specifieke kennis en vaardigheden liggen bij onderzoek naar het daadwerkelijk functioneren klimaatadaptieve watersystemen op basis van praktijk onderzoek.In 2011 is Floris genomineerd voor ingenieur van het jaar en in 2014 won hij met Waternet de nationale klimaatadaptatie prijs ‘de peilstok’.

Specifieke kennis ligt bij: advies over duurzaam en integraal ontwerp bij klimaatadaptatie, aanleg en beheer van afkoppelprojecten, complexe monitoringsprogramma's, kwaliteit van (regen-)water, functioneren van zuiveringsvoorzieningen en beleidsvisies voor de omgang met regenwater. Floris is sinds 1 april 2013 lector ruimtelijke transformaties bij de Hanzehogeschool Groningen op het gebied van water (en energie) waarbij naast inhoudelijk onderzoek de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid centraal staat.


Media

Programma


19:00      Inloop

19:20      Welkomstwoord avondvoorzitter

19:30      Presentatie Jan Wijn: Klimaatadaptatie in Noorderkwartier, een                 opgave waar iedereen mee te maken krijgt

20:00      Pauze

20:30      Presentatie Floris Boogaard: Klimaatadaptatie van Zuid Afrika tot                 Noord Holland

21:00      Discussie

21:15      Netwerkborrel

23:00      Einde

Sponsoren

Ook sponsor worden?
U kunt ons helpen het Sprekersevent072 mogelijk te maken in de vorm van een sponsorbijdrage. Zonder sponsoren kunnen wij van deze interessante avond geen succes maken. Er zijn drie sponsorpakketten beschikbaar: Gold, Silver en Bronze sponsor.

Vraag naar de voorwaarden of maak uw interesse kenbaar aan Klaas Hessel van Schepen via sprekersevent072@gmail.com.

In samen werking met: